Personal

Illbattingens pedagoger

Illbattingen har en kompetent och samspelt personalgrupp bestående av både förskolelärare och barnskötare. Flera har arbetat på Illbattingen i många år vilket skapar en god och stabil miljö för både barn, vårdnadshavare och personal.

Personalen ansvarar för det pedagogiska arbetet och arbetar för att ständigt utveckla verksamheten, barngruppen och sig själva som pedagoger.

Vi strävar efter att ha en mindre grupp med timvikarier på Illbattingen. På så sätt blir det bekanta ansikten för barn och vårdnadshavare även när ordinarie personal inte är på plats.