Medlemsengagemang

Föräldrakooperativet Illbattingen är en ekonomisk förening som drivs av dess medlemmar, det vill säga föräldrarna till de barn som går på förskolan. Det pedagogiska arbetet sköter Illbattingens fantastiska pedagoger, men den organisatoriska delen av verksamheten sköter medlemmarna. För varje enskild medlemsfamilj betyder det följande:

Arbetsgrupp 

Varje vårdnadshavare tillhör en av Illbattingens arbetsgrupper. Grupp väljer man själv utifrån intresse. Några exempel på grupper är Eventgruppen som arrangerar öppet hus, sommarfest och luciafirande, Gröna Fingrar som ansvarar för vår utemiljö och planeringar samt Organisatörerna som ansvarar för städdagarna.

Föräldrainsats (FI) 

Under terminerna genomför samtliga medlemsfamiljer arbetsinsatser och är då en del av verksamheten. Detta kallas FI (föräldrainsats). I dagsläget är arbetsinsatserna fördelade till stängning på måndagar (16.15-17.30) och fredagar där två familjer avlöser varandra på tiden från 14.00-17.30. Schemat för dessa arbetsinsatser görs en termin åt gången och kommuniceras i god tid innan de börjar gälla.

Vid styrelseengagemang och från och med barn nummer två erhåller man rabatt på antalet FI-timmar per termin.

Jour 

Under en termin blir varje familj tilldelad 1-2 veckors jour. Detta betyder att man, vid sjukdom eller andra händelser ska vara beredda att gå in i barngruppen och ersätta den pedagog som saknas. Maximalt kan man bli inringd en (1) heldag eller två (2) halvdagar per jourvecka.

Sociala aktiviteter 

Under året arrangeras sociala aktiviteter i syfte att öka gemenskapen inom kooperativet. Exempelvis anordnas sommarfest i samband med nationaldagen och after-föris, där familjerna äter medtagen middag och barnen tittar på film, har disco eller bara leker efter det att förskolan har stängt.

Städdagar 

Två gånger per läsår samlas en vårdnadshavare från varje medlemsfamilj för att göra en storstädning av förskolan. Detta görs vanligtvis den första lördagen i oktober och mars.

Styrelseuppdrag 

Under tiden man har sitt/sina barn på Illbattingen ska man som vårdnadshavare vara beredd på att sitta i styrelsen under en tvåårsperiod. Vid styrelseuppdrag ingår man inte i någon annan arbetsgrupp och får även reducerad föräldrainsats.

Ingen kan göra allt, men tillsammans gör vi Illbattingen.