Välkommen till Illbattingen!

Förskolan Illbattingen är ett inarbetat och väl fungerande föräldrakooperativ i hjärtat av Utby.

Välkommen in och titta och läs om vår verksamhet.

Varför Illbattingen?
Varför går ditt barn på Illbattingen?

Jag valde kooperativ för att jag ville vara delaktig. Genom den föräldrainsats man har på förskolan får jag möjlighet att lära känna de barn som mitt barn umgås under dagarna. Jag får en inblick i mitt barns vardag och kan samspela med mitt barn på ett annat sätt än tidigare. När man vet att alla föräldrar jobbar för samma mål är det roligt att engagera sig i verksamheten.

- Monica, förälder

Det ger en chans att vara delaktig i sitt barns vardag. Man får vara med och bidra till en bra förskola. Framförallt lär man känna nätverket kring sitt barn i form av de andra barnen i barngruppen och deras föräldrar, vilket innebär en stor trygghet och naturlig närhet till övriga barn och vuxna i området.

- Anna, förälder