Vår verksamhet

Varje termin arbetar vi temainriktat. Detta tema bestäms och styrs utifrån barngruppens behov och intressen.

För att på bästa sätt kunna tillgodose alla barns behov och utveckling så arbetar vi mycket i åldersindelade grupper när vi har vår pedagogiska verksamhet.

Vi går ut minst en gång varje dag oavsett väder, vi leker på gården och gör utflykter till skogen och andra närliggande lekplatser.
Vi har planerad pedagogisk verksamhet som samling, tema, femårsverksamhet, rytmik, pyssel mm.
Vi har pedagogiska måltider där vi tillsammans tränar på bordsskick, motorik och det sociala samspelet.